Cách thay đổi quyền riêng tư công khai cho nhóm kín Facebook

0
9154

Việc tạo group Facebook rất đơn giản với các quyền riêng tư công khai, riêng tư hay bí mật. Vậy làm thế nào để thay đổi những quyền riêng tư đó sau khi tạo nhóm?

Làm cách nào để thay đổi quyền riêng tư cho nhóm?

Cách thay đổi quyền riêng tư cho nhóm bạn quản trị:

 1. Trên Bảng tin của bạn, hãy chọn nhóm cần thay đổi quyền riêng tư
 2. Nhấp chọn mục Cài đặt nhóm.
 3. Trang cài đặt hiện ra Cuộn xuống Quyền riêng tư và nhấp vào biểu tượng bút chì (edit)
 4. Thay đổi thành Riêng Tư
 5. Nhấp vào Lưu để hoàn thành.

Đối với tất cả các nhóm:

 • Cứ 28 ngày, các nhóm có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư một lần.
 • Sau khi thay đổi cài đặt quyền riêng tư, quản trị viên sẽ có 24 giờ để thay đổi lại nếu muốn.
 • Tất cả các nhóm có thể thay đổi quyền riêng tư của mình thành cài đặt hạn chế hơn bất cứ lúc nào.

Đối với nhóm có từ 5.000 thành viên trở lên:

 • Nhóm kín không thể thay đổi quyền riêng tư của họ thành công khai.
 • Nhóm bí mật có thể thay đổi quyền riêng tư của họ thành kín chứ không thể thay đổi thành công khai.

Đối với nhóm có ít hơn 5.000 thành viên:

 • Có thể thay đổi quyền riêng tư của nhóm này thành bất kỳ cài đặt nào (công khai, kín hay bí mật).

Điều này cũng áp dụng cho việc nếu như Group bạn có 5000 thành viên và đang ở chế độ Bí Mật thì cũng không thể chuyển về lại chế độ Kín được.Vậy nên đó chính là nguyên nhân của vấn đề.  

Đổi quyền riêng tư nhóm trên 5000 thành viên

Mình đã thử mọi cách nhưng không được và chỉ có một cách duy nhất đó hiện nay đó là bạn phải xóa member của mình còn dưới 5000 member thì lúc đó bạn mới chuyển đổi được các chế độ qua lại với nhau.

Cụ thể mình đã phải xóa đi member của Group còn 4999 người và sao đó thì chế độ riêng tư của Group có thể thay đổi được từ Công khai -> Kín  -> Bí Mật và ngược lại.

Đó là nguyên nhân và giải pháp duy nhất khắc phục vấn đề trên nên trong trường hợp group mọi người quá nhiều member mà đang ở chế độ Kín hay Bí Mật muốn chuyển sang công khai thì việc xóa member không phải là ý hay.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại đây là cách khắc phục duy nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here