Câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu mọi thứ bạn cần để bắt đầu bằng cách tham khảo một số vấn đề thường gặp dưới đây. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy quay lại và kiểm tra các bài viết được ghim, nếu bạn vẫn cần trợ giúp liên hệ với chúng tôi: [email protected]

Làm thế nào để đăng câu hỏi hay bài viết?

Các câu hỏi hay bài viết cần được xem xét nếu nội dung không phù hợp với lamthenao.com nó có thể được giữ bởi các thành viên có kinh nghiệm trong cộng đồng. Trong thời gian các câu hỏi đang bị giữ xem xét, nó không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để được hiển thị.

Những loại câu hỏi hay bài viết không nên đăng?

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Có nghĩa là gì nếu một câu hỏi là

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Cách tạo một ví dụ tối thiểu, đầy đủ và có thể kiểm chứng

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Nếu tôi không đồng ý với việc đóng câu hỏi thì sao? Làm thế nào để mở lại nó?

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Tại sao tôi thấy một thông báo rằng câu hỏi của tôi không đáp ứng tiêu chuẩn?

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Tại sao một số câu hỏi được đánh dấu là trùng lặp?

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Tại sao các câu hỏi không còn được chấp nhận từ tài khoản của tôi?

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Tại sao hệ thống yêu cầu tôi đợi một ngày trước khi hỏi người khác?

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Làm thế nào để tôi hỏi một câu hỏi hay?

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.

Tôi nên làm gì khi ai đó trả lời câu hỏi của tôi?

Các câu hỏi cần công việc bổ sung hoặc không phù hợp với trang web này có thể được giữ bởi các thành viên cộng đồng có kinh nghiệm. Trong khi các câu hỏi đang bị hoãn, chúng không thể được trả lời, nhưng có thể được chỉnh sửa để làm cho chúng đủ điều kiện để mở lại.