Giới thiệu về lamthenao.com

Lamthenao.com là website được tôi ấp ủ từ năm 2009, trước khi chuyển sang tên miền hiện tại, tôi xây dựng nó trên trang thenao.com.