Hướng dẫn cách add thêm tên miền vào VPS DigitalOcean

1
755

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký và khởi tạo vps tại DigitalOceancài đặt php – mysql lên vps linux (centos, fedora,…). Bạn đã có thể cài đặt và sử dụng vps thành công.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách add thêm tên miền vào vps DigitalOcean để có thể chạy được nhiều website khác nhau trên cùng 1 vps.

Bạn cần nên tạo snapshot sao lưu server đề phòng có vấn đề thì restore lại

 • Tắt server: vào Power/Power Off
 • Tạo bản sao lưu: Snapshots/Take a Snapshot
 • Khởi động server trong Power

Add thêm domain vào DigitalOcean với Server Centos

Độ khó: 5/10

1. Đăng nhập


Đăng nhập vào SSH thông qua Console Access trên bản quản lý tại DigitalOcean hoặc đăng nhập thông qua các phần mềm như: PutTy, WinSCP,…

dang nhap ssh thong qua putty


2. Cấu hình tên miền


Chỉnh sửa file thiết lập

# sudo vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Bạn cần kéo xuống cuối cùng của file httpd.conf bằng cách nhấn phím PageDown liên tục

console-apache-domain-centos

Nếu bạn cần add nhiều domain hãy copy khối lệnh này, mỗi khối lệnh tương đương với việc add một domain.

<VirtualHost *:80  
  ServerAdmin go@motbit.com   
  DocumentRoot /var/www/doctin.net  
  ServerName doctin.net  
  ServerAlias *.doctin.net  
   ErrorLog logs/doctin.net-error_log 
   CustomLog logs/doctin.net-access_log common
</VirtualHost>
 1. ServerAdmin: địa chỉ email của admin web
 2. DocumentRoot: Địa chỉ thư mục gốc của web ( tên miền sẽ trỏ về thư mục này ). Ở trong hình trên mình tạo một thư mục /web để chứa tất cả các website. Mặc định của Centos thư mục chứa các website là /var/www
 3. ServerName, ServerAlias: tên miền, *.tên_miền.com có nghĩa là tất cả các subdomain đều trỏ về thư mục này, mặc định bạn chỉ điền ServerAlias là www.tên_miền.com
 4. ErrorLog, CustomLog: Các lỗi và warning sẽ lưu vào đây, bạn có thể xem lại tại /var/logs/….

Sau khi đã sửa xong bạn thực hiện Lưu config bằng cách nhấn phím ESC.
Nhấn phím hai chấm (:) sau đó gõ wp và nhấn Enter để lưu và thoát.
write-quit


3. Khởi động lại httpd server

Khởi động lại Apache (httpd) Server

# sudo service httpd restart
hoặc
# sudo /etc/init.d/httpd restart

Để việc chạy các website trên VPS được độc lập với nhau. Bạn nên trỏ mỗi domain vào một thư mục khác nhau kể cả domain gốc.

Add thêm domain vào DigitalOcean với Server Ubuntu

Độ khó: 5/10

1.

Copy cài đặt mặc định bằng cách dùng lệnh sau trong cửa sổ Terminal Console

# sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/thenao.com


2.

Chỉnh sửa config:

# sudo vim /etc/apache2/sites-available/thenao.com

console-apache-domain

 1. Add thêm ServerName
 2. Add thêm ServerAlias
 3. Chỉnh sửa lại DocumentRoot
 4. Chuyển AllowOverride từ None thành All để bật chức năng RewriteURL (nếu bạn sử dụng permalink)

Sau khi đã sửa xong bạn thực hiện Lưu config bằng cách nhấn phím ESC.
Nhấn phím hai chấm (:) sau đó gõ wp và nhấn Enter để lưu và thoát.
write-quit


3. Active Config và khởi động lại Apache

Active config

# sudo a2ensite thenao.com

Khởi động lại Apache

# sudo service apache2 restart
hoặc
# sudo /etc/init.d/apache2 restart

Như vậy bạn đã cấu hình thành công tên miền mới với VPS chạy Ubuntu. Nếu bạn thấy tên miền chính của bạn không hoạt động bạn hãy thực hiện trỏ tên miền chính của bạn vào thư mục riêng – không nên để trỏ thằng vào /var/www

Để việc chạy các website trên VPS được độc lập với nhau. Bạn nên trỏ mỗi domain vào một thư mục khác nhau kể cả domain gốc.

Ví dụ site thenao.com mình trỏ vào thư mục /var/www/lamthenao.com chứ không trỏ thằng vào /var/www/ như mặc định. Các domain khác mình tiếp tục trỏ vào thư mục riêng như:

thatgia.vn -> /var/www/thatgia.vn
quiz.vn -> /var/www/quiz.vn

1 BÌNH LUẬN

 1. Hướng dẫn tuyệt vời. Ban đầu tôi nghĩ rằng việc tạo và thiết lập một máy chủ là một nhiệm vụ khó khăn. Sau đó khi tôi bước vào sản xuất tôi nhận ra rằng tối ưu hóa và quản lý máy chủ là Triệu chứng thực. Vì vậy, tôi đưa ra máy chủ DigitalOcean với Cloudways. Và năm mới này Cloudways mang lại 20% Off cho sáu tháng trên máy chủ DigitalOcean. Mã khuyến mại: HAPPY 2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here