Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

0
105

Nếu bạn muốn đăng nhập vào máy tính mà không thông qua tài khoản người dùng và màn hình đăng nhập tài khoản, hay chỉ đơn giản là bạn muốn một cái gì đó đặc biệt và khác lạ trên máy tính của mình. Tạo ra một màn hình với các dấu nhắc lệnh của CMD có thể giúp bạn thỏa mãn yêu cầu này.

1. Click Start (icon hình cửa sổ góc trái bên dưới màn hình máy tính). Click vào My Computer.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 1 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

2. Click đúp vào ổ đĩa nơi mà hệ điều hành windows được cài đặt trên máy tính của bạn ( thường là ổ đĩa C ).

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 2 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

3. Trong giao diện Windows Explorer, click vào thư mục Windows sau đó click vào thư mục System32.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 3 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

4. Click vào hộp tìm kiếm bên trái màn hình Windows Explorer, với windows 7/8/vista hộp tìm kiếm nằm phía trên bên phải màn hình hiển thị. Trong hộp tìm kiếm, gõ sethc và nhấn Enter.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 4 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

5. Nhấn chuột phải vào tệp tin tìm thấy và chọn Rename.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 5 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

6.  Đổi tên tệp tin thành sethc2 và nhấn Enter. Nhấn Yes nếu bạn nhận được bất kỳ thông báo nào.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 6 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

7. Trong hộp tìm kiếm, tiếp tục gõ CMD và nhấn Enter.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 8 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

8. Trong kết quả tìm kiếm, chọn tệp tin có icon màu đen (chương trình CMD), click chuột phải vào nó và chọncopy. Sau đó nhấn vào nút X màu đỏ để thoát giao diện tìm kiếm.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 9 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

9. Vẫn trong thư mục system32, click chuột phải vào vùng không gian trống và chọn paste.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 11 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

10. Click chuột phải vào tệp tin vừa sao chép vào, chọn Rename để đổi tên tệp tin thành sethc.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 13 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

11. Đóng tất cả các cửa sổ đang mở trên màn hình máy tính, sau đó nhấn phím shift trên bàn phím 5 lần.

12. Nếu thành công, một cửa sổ nhắc lệnh như hình dưới sẽ xuất hiện.

550px Activate Command Prompt in the Login Screen Step 15 Làm thế nào để Kích hoạt Command Prompt (CMD) trong màn hình đăng nhập

Để khôi phục lại trạng thái ban đầu, xóa tệp tin sethc trong thư mục system32 vừa tạo, sau đó đổi tên tệp tin sethc2 trở lại sethc.

Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với phiên bản hệ điều hành 32 bit, các phiên bản 64 bit không thực hiện được.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here