Làm thế nào để chia sẻ Video trực tiếp (live video) trên Facebook

0
1400

Để bắt đầu chia sẻ video trực tiếp (live broadcast) trên Dòng thời gian cá nhân của bạn rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo 4 bước dưới đây.

Làm thế nào để chia sẻ Video trực tiếp (live video) trên Facebook

  1. Nhấn vào Làm thế nào để chia sẻ Video trực tiếp (live video) trên Facebook trên Dòng thời gian trong ứng dụng facebook trên iOS
  2. Nhấn vào Làm thế nào để chia sẻ Video trực tiếp (live video) trên Facebook
  3. Viết một vài dòng mô tả của bạn
  4. Nhấn vào Go Live để bắt đầu truyền hình trực tiếp từ Camera trên iPhone của bạn.

Làm thế nào để chia sẻ Video trực tiếp (live video) trên Facebook

Nếu bạn muốn kết thúc chia sẻ video trực tuyến bạn hãy nhấn vào Finish.

Khi chia sẻ video trực tuyến bạn có thể biết được bao nhiêu người đang xem video của bạn, tên của những người đang xem trực tiếp và bình luận. Bạn có thể chia sẻ video trực tiếp trong vòng 30 phút, khi bạn kết thúc chia sẻ video của bạn sẽ được lưu lại trên Dòng thời gian của bạn như những video khác.

Bạn cũng có thể chặn những người xem không mong muốn bằng cách nhấn vào ảnh đại diện của người đó để xem bình luận sau đó nhấn vào Block. Mặt khác bạn cũng có thể bỏ chặn bất cứ ai mà bạn vừa chặn

Hiện tại không phải tài khoản nào cũng có chức năng này, nên nếu bạn không thấy có chức năng này trên ứng dụng của bạn thì cũng đừng lo lắng, thời gian tới sẽ đến lượt bạn.

During your broadcast, you’ll see the number of live viewers, the names of friends who are watching and a real-time stream of comments. Your broadcast can be no longer than 30 minutes. When you end your broadcast, it’ll be saved on your Timeline like any other video.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here