Làm thế nào để thay đổi mật khẩu Yahoo của tôi?

0
177

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu Yahoo! của bạn, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng mật khẩu hiện tại và bấm vào đường liên kết Trương Mục Yahoo! Của Tôi hoặc Thông Tin Trương Mục ở trên đầu trang. Bạn sẽ được đề nghị nhập lại mật khẩu của bạn để xác minh.

Làm Thế Nào?

Độ khó: 5/10

1.


Bấm vào đường liên kết “Thay Đổi Mật Khẩu”

2.


Nhập vào mật khẩu hiện tại trong ô đầu tiên.

3.


Nhập vào mật khẩu mới của bạn (theo ý bạn muốn) trong ô thứ hai.

4.


Xác nhận mật khẩu mới của bạn trong ô thứ ba.

5.


Bấm nút “Lưu Lại”.

Mật khẩu Yahoo! của bạn sẽ luôn áp dụng cho toàn bộ tài khoản và các dịch vụ Yahoo! của bạn. Điều này có nghĩa là mật khẩu đó sẽ không chỉ có giá trị đối với Yahoo! Thư, mà còn Yahoo! Nhắn Tin, Yahoo! Chat, Yahoo! Của Tôi, Yahoo! Tài Chính, và tất cả các dịch vụ khác của Yahoo!.

Chỉ dẫn & Cảnh báo

  • Để bảo vệ trương mục, bạn nên bảo đảm chắc chắn là bạn có mật khẩu mà bạn dễ nhớ, nhưng những người khác lại khó đoán được.

  • Không bao giờ sử dụng cùng một mật khẩu mà bạn đã sử dụng trước đây và tiết lộ mật khẩu của bạn cho người khác.

  • Để bảo đảm an toàn, mật khẩu mới của bạn phải dài tối thiểu sáu ký tự.

  • Một mật khẩu an toàn có cả chữ hoa và chữ thường (xin nhớ rằng mật khẩu của bạn có phân biệt chữ hoa và chữ thường), các chữ số, và các ký tự đặc biệt, ví dụ như +, ?, và *.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here