Xây dựng backlink từ Profile mạng xã hội: PR8-10

2
166

Xây dựng backlink là rất quan trọng trong quá trình ranking từ khóa.  Đây không phải lấy link theo hình thức link trong nội dung, mà là tạo link trong phần profile của các website có trong list bên dưới.

Main Domain PageRank (PR) Anchor Text Dofollow / Nofollow
http://www.mozilla.org 9 YES Dofollow/Nofollow
http://www.google.com 9 YES Dofollow
http://www.blogger.com 9 YES Dofollow
http://www.ilo.org 9 YES Dofollow
http://wordpress.org 9 YES Dofollow
https://www.openstreetmap.org 9 YES Dofollow
http://www.adobe.com 9 Dofollow
http://www.apple.com 9 Dofollow
http://www.opera.com 9 YES Dofollow
http://www.nature.com 9 YES Dofollow
http://mit.edu 9 Dofollow
http://www.hp.com/ 9 YES Dofollow
http://issuu.com 9 Dofollow
http://moodle.org 9 YES Dofollow
http://www.aol.com 9 Dofollow
http://www.flickr.com 9 YES Nofollow
http://www.yahoo.com 9 YES Nofollow
http://vimeo.com 9 YES Nofollow
http://www.univie.ac.at 9 YES Dofollow
http://nus.edu.sg/ 9 YES Dofollow
http://www.universia.es 10 YES Dofollow
http://www.amazon.com/ 8 Dofollow
http://www.typepad.com/ 8 Dofollow
http://www.eventbrite.com 8 YES Dofollow
http://www.mozilla.org 9 YES Dofollow/Nofollow
http://www.google.com 9 YES Dofollow
http://www.blogger.com 9 YES Dofollow
http://www.ilo.org 9 YES Dofollow
http://wordpress.org 9 YES Dofollow
https://www.openstreetmap.org 9 YES Dofollow
http://www.adobe.com 9 Dofollow
http://www.apple.com 9 Dofollow
http://www.opera.com 9 YES Dofollow
http://www.nature.com 9 YES Dofollow
http://mit.edu 9 Dofollow
http://www.hp.com/ 9 YES Dofollow
http://issuu.com 9 Dofollow
http://moodle.org 9 YES Dofollow
http://www.aol.com 9 Dofollow
http://www.flickr.com 9 YES Nofollow
http://www.yahoo.com 9 YES Nofollow
http://vimeo.com 9 YES Nofollow
http://www.univie.ac.at 9 YES Dofollow
http://nus.edu.sg/ 9 YES Dofollow
http://www.universia.es 10 YES Dofollow
http://www.amazon.com/ 8 Dofollow
http://www.typepad.com/ 8 Dofollow
http://www.eventbrite.com 8 YES Dofollow
http://gravatar.com/ 8 YES Dofollow
http://www.microsoft.com 8 YES Dofollow
http://www.bing.com/ 8 YES Dofollow / Nofollow
http://www.skype.com 8 Dofollow
http://www.ibm.com 8 YES Dofollow
http://www.typepad.com/ 8 Dofollow
http://www.livejournal.com/ 8 YES Dofollow
http://www.wix.com/ 8 YES Dofollow
http://slashdot.org 8 YES Nofollow
http://www.symantec.com 8 YES Dofollow
http://www.intel.com 8 Dofollow
http://www.ohloh.net 8 Dofollow
http://www.last.fm 8 YES Nofollow
https://www.zotero.org 8 YES Nofollow
http://help.com 8 YES Dofollow
http://stanford.edu/ 8 YES Nofollow
http://www.cisco.com/ 8 Dofollow
http://www.att.com/ 8 Dofollow
http://www.panoramio.com 8 Dofollow
http://www.tumblr.com/ 8 YES Dofollow
http://pinterest.com/ 8 Nofollow
http://pinterest.com/ 8 Nofollow

Chúc các bạn sớm thành công với chiến dịch marketing của mình.

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here